OD ZABORAVA DO SJEĆANJA

NACIONALNI FOND REPUBLIKE AUSTRIJE ZA ŽRTVE NACIONALSOCIJALIZMA

„Prihvatamo sve datume naše historije i djela svih dijelova našeg naroda, i dobra i loša; i baš kao što preuzimamo zasluge za dobra, moramo se izvinuti za loša — preživjelima i potomcima mrtvih.“Iz govora koji je održao savezni kancelar dr. Franz Vranitzky pred Nacionalnim vijećem 8. jula 1991. godine, izvod iz stenografskog zapisnika 35. sjednice Nacionalnog vijeća

Godine 1995. za 50. Godišnjicu Druge republike, pri Parlamentu je osnovan Nacionalni fond Republike Austrije za žrtve nacionalsocijalizma – kasni izraz posebne odgovornosti prema žrtvama nacionalsocijalizma. Bilo ga je moguće uspostaviti tek kada se promijenila svijest u Austriji o godinama nacionalsocijalizma: od pogleda na Austriju kao na prvu Hitlerovu žrtvu do diferenciranijeg stava koji ne isključuje aspekte odgovornosti.

 Kancelar Franz Vranitzky se 1991. godine izričito osvrnuo na historijsku odgovornost Austrije pred Nacionalnim vijećem i u ime Savezne vlade obećao pomoć za sve one kojima do tada nije posvećena odgovarajuća pažnja.

 Nacionalni fond je započeo s radom četiri godine nakon ove objave. Od tada je oko 30.000 preživjelih porijeklom iz Austrije širom svijeta primilo isplate kao gest dobre volje od Republike Austrije. Prepoznavanje i pružanje podrške preživjelima i dalje će biti jedan od ključnih zadataka Nacionalnog fonda, kao i savjetovanje žrtava nacionalsocijalizma i njihovih porodica.

Ovom izvornom zadatku tokom godina su dodati i drugi, koji su također izraz historijske odgovornosti – primjerice zadaci u vezi s restitucijom ukradenih umjetničkih djela, obnavljanje austrijske izložbe u Memorijalnom centru Auschwitz-Birkenau ili Memorijalnog zida imena žrtvama Šoe koji nastaje u Beču.

Washingtonskim sporazumom između Austrije i Sjedinjenih Američkih Država 2001. godine postavljeni su temelji za mjere restitucije i odštete putem dva fonda kojima upravlja Nacionalni fond – Općim kompenzacijskim fondom za žrtve nacionalsocijalizma i Fondom za popravak jevrejskih grobalja u Austriji.

Posebnu važnost ima promicanje i širenje znanja o nacionalsocijalizmu, njegovim posljedicama i sudbini njegovih žrtava, kao i očuvanje sjećanja na žrtve. Nacionalni fond podržava projekte koji služe očuvanju sjećanja i učenju iz historije, a također objavljuje i sjećanja preživjelih žrtava nacionalsocijalizma.

Prenošenje sjećanja na mlađe generacije doprinos je budućnosti u kojoj nema mjesta diktaturi, rasizmu i antisemitizmu.

Priznavanje žrtava

Priznavanje žrtava

Nacionalni fond osnovan je pri Parlamentu 1995. godine kako bi se izrazila odgovornost Austrije za sve žrtve nacionalsocijalizma. Stoga je namijenjen svim preživjelima, bez obzira na razlog zbog kojeg su progonjeni – iz političkih razloga, zbog porijekla, vjere,...

read more
FINANSIRANJE PROJEKATA

FINANSIRANJE PROJEKATA

Od osnivanja, podržavanje različitih projekata predstavlja centralno područje djelovanja Nacionalnog fonda. Kod projekata se uzimaju u obzir sve grupe žrtava nacionalsocijalizma. Jedan fokus je na socijalnim i medicinskim projektima za preživjele. Predmet financiranja...

read more
RESTITUCIJA UMJETNOSTI U SKLOPU NACIONALNOG FONDA

RESTITUCIJA UMJETNOSTI U SKLOPU NACIONALNOG FONDA

Nacionalni fond je 1998. godine Zakonom o povratu umjetničkih djela dobio mandat da koristi umjetničke predmete koji su „bez nasljednika" iz muzeja I zbirki Austrije za dobrobit nacističkih žrtava. Umjetnička baza podataka uspostavljena je 2006. godine kako bi se...

read more
IZLOŽBA AUSCHWITZ-BIRKENAU

IZLOŽBA AUSCHWITZ-BIRKENAU

U bloku 17 nekadašnjeg koncentracionog logora i današnjeg Muzeja Auschwitz-Birkenau nastaje nova austrijska postavka. Prva izložba otvorena je 1978. godine, a bivši zatvorenici su je inicirali i učestvovali u njenom koncipiranju. Savezna vlada je 2009. godine odlučila...

read more
OBNOVA JEVREJSKIH GROBALJA

OBNOVA JEVREJSKIH GROBALJA

Washingtonski sporazum također je predviđao obavezu Austrije prema međunarodnom pravu da obnovi i sačuva poznata i nepoznata jevrejska groblja u Austriji. U decembru 2010. godine donošenjem „Saveznog zakona o osnivanju Fonda za obnovu jevrejskih grobalja u Austriji”...

read more
FINDBUCH

FINDBUCH

Findbuch odn. pomoć u pronalaženju vam na www.findbuch.at omogućuje da u austrijskim arhivima tražite materijal i podatke o nacističkim zapljenama imovine i austrijskim mjerama restitucije i odštete. Trenutno sadrži oko 212.000 podatkovnih zapisa iz Austrijskog...

read more
KOMISIJA ZA ODŠTETNE ZAHTJEVE

KOMISIJA ZA ODŠTETNE ZAHTJEVE

Opći kompenzacijski fond za žrtve nacionalsocijalizma osnovan je 2001. godine na temelju Washingtonskog sporazuma. Cilj je bio pronaći cjelovito rješenje za otvorena pitanja o odšteti žrtvama nacionalsocijalizma za gubitke i štete nastale kao posljedica ili u vezi s...

read more
ARBITRAŽNO VIJEĆE ZA NATURALNU RESTITUCIJU

ARBITRAŽNO VIJEĆE ZA NATURALNU RESTITUCIJU

Arbitražno vijeće za naturalnu restituciju koje je osnovano pri Općem kompenzacijskom fondu na temelju Washingtonskog sporazuma 2001. godine moglo je preporučiti povrat nekretnina i superedifikata ili pokretne imovine organizacija jevrejske zajednice ako su one bile...

read more
Preporuke Arbitražnog vijeća za naturalnu restituciju

Preporuke Arbitražnog vijeća za naturalnu restituciju

Ukupna vrijednost nekretnina za koje je Arbitražno vijeće preporučilo restituciju iznosi oko 48 miliona eura.Slike Beča i Austrije iznad prikazuju lokaciju nekretnina koje se preporučuju za restituciju. Crvene tačke odnose se na relevantna zemljišta. Prateći brojevi...

read more
Historijska istraživanja Općeg kompenzacijskog fonda

Historijska istraživanja Općeg kompenzacijskog fonda

Historijska istraživanje Kompenzacijskog fonda bila su nezamjenjiva osnova za pravnu obradu zahtjeva. Kako bi se osiguralo da se svi podnosioci zahtjeva tretiraju jednako, pazilo se da se u svakom slučaju u obzir uzme isti, u nekim slučajevima opsežan izvorni...

read more
DOKUMENTACIJA ŽIVOTNIH PRIČA

DOKUMENTACIJA ŽIVOTNIH PRIČA

Dokumentiranje i objavljivanje životnih priča vrlo je važno za Nacionalni fond Republike Austrije za žrtve nacionalsocijalizma. Naročito obzirom na smjenu generacija, sve je važnije dokumentirati i širiti ta biografska sjećanja kao poseban historijski izvor i čuvati...

read more
Podnosioci zahtjeva

Podnosioci zahtjeva

Podnosioci zahtjeva u sklopu Nacionalnog fonda i Općeg kompenzacijskog fonda žive ili su živjeli u više od 80 zemalja svijeta. Velika većina Austrijanaca i Austrijanki koji su pobjegli od progona u Austriji tokom nacističkog doba nisu se vratili u Austriju, već su...

read more
NAKNADA IMOVINE

NAKNADA IMOVINE

Komisija za odštetne zahtjeve Općeg kompenzacijskog fonda bila je u mogućnosti isplatiti pojedinačne naknade za gubitke i štetu u deset različitih kategorija. U usporedbi s drugim nacionalnim ili međunarodnim mjerama kompenzacije za koje se moglo prijaviti samo...

read more
TOK POSTUPKA

TOK POSTUPKA

Osnovna načela djelovanja Općeg kompenzacijskog fonda bila su: tretirati jednako jednako i nejednako nejednako u pravnom smislu, primjenjivati pojednostavljene standarde dokazivanja, učiniti procese rada transparentnim i, ne manje važno, podnosiocima zahtjeva pružiti...

read more
Proceduralna statistika

Proceduralna statistika

Opći kompenzacijski fond zaprimio je 20.702 zahtjeva za naknadu imovine. To se odnosilo na 37.623 osobu u čijem slučaju je ostvarena naknada imovine. Kod 18.155 zahtjeva priznata je nadoknada štete, a kod 2.547 prijava nije. Ukupno je oko 25.000 ljudi – podnosioca...

read more
WASHINGTONSKI SPORAZUM 2001.

WASHINGTONSKI SPORAZUM 2001.

Ovom izvornom zadatku tokom godina su dodati i drugi, koji su također izraz historijske odgovornosti – primjerice zadaci u vezi s restitucijom ukradenih umjetničkih djela, obnavljanje austrijske izložbe u Memorijalnom centru Auschwitz-Birkenau ili Memorijalnog zida...

read more