Niniejsza wystawa przedstawia dokumenty przechowywane w archiwum Muzeum Narodowego Literatury Rumuńskiej (spuścizna Alfreda Margula-Sperbera) oraz w archiwum Petre Solomona. Te ważne zasoby pokazywano częściowo podczas konferencji poświęconej Celanowi, którą w roku 1981 Instytut Goethego zorganizował w Bukareszcie we współpracy z Petre Solomonem, częściowo zaś w ramach poświęconej poecie wystawy, którą w roku 2010 zorganizowali George Guțu i Ioan Cristescu. Prawa do koncepcji niniejszej wystawy należą do Muzeum Narodowego Literatury Rumuńskiej (kierownik projektu: Ioan Cristescu, autor tekstów: Gabriel H. Decuble, grafik: Petru Șoșa). Współpraca: Alexandru Solomon, Austriackie Forum Kultury w Bukareszcie, wydawnictwo Suhrkamp i Archiwum Państwowe we Freiburgu. Przekłady: Gabriel H. Decuble (niemiecki), Magda Răduță (francuski). Koordynatorka wystawy: Andreea Balaban.

Cytaty zaczerpnięto z tomów: »etwas ganz und gar Persönliches«. Paul Celan. Briefe 1934-1970, wybór, opracowanie i komentarz Barbara Wiedemann, Suhrkamp, Berlin 2019; Paul Celan, Die Gedichte. Kommentierte Gesamtausgabe in einem Band, opracowanie i komentarz Barbara Wiedemann, Suhrkamp, Frankfurt am Main 2005.

Paul Celan 100 – 1

Paul Celan 100 – 1

Paul Celan – a właściwie Paul Antschel – przychodzi na świat 23 listopada 1920 w Czerniow-cach. Jest jedynym dzieckiem swoich …

czytaj dalej
Paul Celan 100 – 2

Paul Celan 100 – 2

Dom rodzinny przy Wassilkogasse 5 (obecnie Saksahankoho 3) otaczają kasztanowce. W Czer-niowcach – wielokulturowym mieście, które do niedawna pełniło…

czytaj dalej
Paul Celan 100 – 3

Paul Celan 100 – 3

Pierwsze wiersze Celana pochodzą z lat 1937-1938 i poświęcone są Ruth Kraft. Wykazują tra-dycjonalistyczne cechy liryki bukowińskiej …

czytaj dalej
Paul Celan 100 – 4

Paul Celan 100 – 4

Po ataku wojsk Hitlera na Związek Radziecki w roku 1941 i przystąpieniu Rumunii do wojny po stronie Niemiec, w Bukowinie zapanowuje terror…

czytaj dalej
Paul Celan 100 – 5

Paul Celan 100 – 5

W roku 1945 Celan przenosi się do Bukaresztu, gdzie jako redaktor wydawnictwa Cartea Rusă tłumaczy z rosyjskiego, fracuskiego i angielskiego…

czytaj dalej
Paul Celan 100 – 6

Paul Celan 100 – 6

W roku 1947 ukazują się pierwsze wiersze Celana, między innymi słynna Fuga śmierci w prze-kładzie Petre Solomona (jak Tango śmierci). Bukareszt budzi w Celanie …

czytaj dalej
Paul Celan 100 – 7

Paul Celan 100 – 7

W grudniu 1947 Celan ucieka do Wiednia, gdzie wkrótce nawiązuje kontakt ze środowiskiem literackim i artystycznym. Tutaj poznaje Ingeborg Bachmann, z którą przeżywa …

czytaj dalej
Paul Celan 100 – 8

Paul Celan 100 – 8

Także w Wiedniu, gdzie Celan przebywa jedynie siedem miesięcy, znajduje prawdziwych, od-danych przyjaciół (takich jak Klaus Demus i Milo Dor), którzy …

czytaj dalej
Paul Celan 100 – 9

Paul Celan 100 – 9

W lipcu 1948 Paul Celan przybywa do Paryża, gdzie osiądzie na resztę życia. Z początku trudno mu zapewnić sobie utrzymanie, pracuje dorywczo w fabrykach …

czytaj dalej
Paul Celan 100 – 10

Paul Celan 100 – 10

W roku 1952 Celan żeni się z graficzką Gisèle de Lestrange pochodzącą z arystokratycznej fran-cuskiej rodziny. Ich pierwszy syn umiera w roku 1953 zaraz …

czytaj dalej
Paul Celan 100 – 11

Paul Celan 100 – 11

Już w roku 1949, za radą Alfreda Margula-Sperbera, Celan nawiązał kontakt z poetą Yvanem Gollem i jego żoną Claire. Tłumaczył szereg wierszy Golla, zarówno przed…

czytaj dalej
Paul Celan 100 – 12

Paul Celan 100 – 12

Na przełomie lat 1962-1963 Celan po raz pierwszy trafia do kliniki psychiatrycznej. Po krótkim pobycie w sanatorium nadchodzą kolejne, tak że w latach 1962-1069…

czytaj dalej