Vorliegende Ausstellung bringt Dokumente aus dem Archiv des Nationalmuseums der Rumänischen Literatur (Nachlass Alfred Margul-Sperber) und dem Petre-Solomon-Archiv zusammen. Ihre Relevanz hat sich im Laufe der Zeit bewährt, sie wurden teilweise im Rahmen des vom Goethe-Institut in Verbindung mit Petre Solomon veranstalteten Celan-Kolloquiums (Bukarest, 1981) sowie in der von George Guțu und Ioan Cristescu 2010 realisierten Paul Celan-Ausstellung gezeigt. Für das vorliegende Konzept © Nationalmuseum der Rumänischen Literatur (Projektleiter: Ioan Cristescu, Texte: Gabriel H. Decuble. Grafik: Petru Șoșa), mit freundlicher Unterstützung von Alexandru Solomon, des Österreichischen Kulturforums Bukarest, des Suhrkamp-Verlags und des Freiburger Staatsarchivs. Übersetzungen: Gabriel H. Decuble (Deutsch), Magda Răduță (Französisch). Ausstellungskoordinatorin: Andreea Balaban.

Die Zitate entstammen den Bänden: : »etwas ganz und gar Persönliches«. Paul Celan. Briefe 1934-1970. Ausgewählt, herausgegeben und kommentiert von Barbara Wiedemann. Suhrkamp. Berlin 2019; Paul Celan. Opera poetică (Bd. I, II). Aus dem Deutschen übersetzt von George State. Vor- und Nachwort von Andrei Corbea, Polirom. Iași 2019.

Paul Celan 100 – 1

Paul Celan 100 – 1

Paul Celan – a właściwie Paul Antschel – przychodzi na świat 23 listopada 1920 w Czerniow-cach. Jest jedynym dzieckiem swoich …

czytaj dalej
Paul Celan 100 – 2

Paul Celan 100 – 2

Dom rodzinny przy Wassilkogasse 5 (obecnie Saksahankoho 3) otaczają kasztanowce. W Czer-niowcach – wielokulturowym mieście, które do niedawna pełniło…

czytaj dalej
Paul Celan 100 – 3

Paul Celan 100 – 3

Pierwsze wiersze Celana pochodzą z lat 1937-1938 i poświęcone są Ruth Kraft. Wykazują tra-dycjonalistyczne cechy liryki bukowińskiej …

czytaj dalej
Paul Celan 100 – 4

Paul Celan 100 – 4

Po ataku wojsk Hitlera na Związek Radziecki w roku 1941 i przystąpieniu Rumunii do wojny po stronie Niemiec, w Bukowinie zapanowuje terror…

czytaj dalej
Paul Celan 100 – 5

Paul Celan 100 – 5

W roku 1945 Celan przenosi się do Bukaresztu, gdzie jako redaktor wydawnictwa Cartea Rusă tłumaczy z rosyjskiego, fracuskiego i angielskiego…

czytaj dalej
Paul Celan 100 – 6

Paul Celan 100 – 6

W roku 1947 ukazują się pierwsze wiersze Celana, między innymi słynna Fuga śmierci w prze-kładzie Petre Solomona (jak Tango śmierci). Bukareszt budzi w Celanie …

czytaj dalej
Paul Celan 100 – 7

Paul Celan 100 – 7

W grudniu 1947 Celan ucieka do Wiednia, gdzie wkrótce nawiązuje kontakt ze środowiskiem literackim i artystycznym. Tutaj poznaje Ingeborg Bachmann, z którą przeżywa …

czytaj dalej
Paul Celan 100 – 8

Paul Celan 100 – 8

Także w Wiedniu, gdzie Celan przebywa jedynie siedem miesięcy, znajduje prawdziwych, od-danych przyjaciół (takich jak Klaus Demus i Milo Dor), którzy …

czytaj dalej
Paul Celan 100 – 9

Paul Celan 100 – 9

W lipcu 1948 Paul Celan przybywa do Paryża, gdzie osiądzie na resztę życia. Z początku trudno mu zapewnić sobie utrzymanie, pracuje dorywczo w fabrykach …

czytaj dalej
Paul Celan 100 – 10

Paul Celan 100 – 10

W roku 1952 Celan żeni się z graficzką Gisèle de Lestrange pochodzącą z arystokratycznej fran-cuskiej rodziny. Ich pierwszy syn umiera w roku 1953 zaraz …

czytaj dalej
Paul Celan 100 – 11

Paul Celan 100 – 11

Już w roku 1949, za radą Alfreda Margula-Sperbera, Celan nawiązał kontakt z poetą Yvanem Gollem i jego żoną Claire. Tłumaczył szereg wierszy Golla, zarówno przed…

czytaj dalej
Paul Celan 100 – 12

Paul Celan 100 – 12

Na przełomie lat 1962-1963 Celan po raz pierwszy trafia do kliniki psychiatrycznej. Po krótkim pobycie w sanatorium nadchodzą kolejne, tak że w latach 1962-1069…

czytaj dalej